MENU
POLITYKA PRYWATNOŚŒCI
PROJEKT

Poprawa warunków technicznych oraz jakości życia mieszkańców budynków wielorodzinnych wybudowanych w przestarzałej technologii – część 2”

- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu:
1.950.206,97zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa:
936.149,38 zł

Beneficjent – Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” w Bartoszycach

PROJEKT WFOSIGW

Termomodernizacja

Uchwała nr 2 / 2 / 09
   | modyf:2014-02-22, 20:49 | 13096 odsłon
serwiszglossie

UCHWAŁA NR  2 / 2 / 09                               

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Bartoszycach

z dnia 07.11.2009 r. w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2008 rok

 

Na podstawie § 64 pkt 4 oraz § 96 ust. 5 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Nadwyżkę bilansową netto za rok 2008 stanowiącą sumę 1.019.825,23 zł (jeden milion dziewiętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia pięć, 23/100 złotych) postanawia podzielić na: 

  1. fundusz zasobowy spółdzielni w kwocie 305.947,57 zł,
  2. pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem poszczególnych nieruchomości w zakresie obciążającym członków spółdzielni:- kwotę 713.877,66 zł, w tym kwotę 19.681,25 zł jako pożytki z nieruchomości (art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Dz.U.2003, nr 119, poz.1116 z późn. zm.). 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz Walnego Zgromadzenia        Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

            Stanisław Dubicki                                         Andrzej Kapusto

Przewodniczący I części Walnego Zgromadzenia                Sekretarz I części Walnego Zgromadzenia

  

              Edward Hańczuk                                        Włodzimierz Łunio

Przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia              Sekretarz II części Walnego Zgromadzenia

 

 

                Mirosław Maliniak                                     Tadeusz Kondrat

Przewodniczący III części Walnego Zgromadzenia         Sekretarz III części Walnego Zgromadzenia
do góry | modyf:2014-02-22, 20:49 | 13096 odsłon

Warning: readfile(/home/budowlani/ftp/nowa/konf/lang/pl/podstrony/1258456881/podmenu/1258457272/keywords.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/budowlani/ftp/nowa/srodek.php on line 900
Odsłony: 37589 :: Online: 3 :: | administracja