MENU
POLITYKA PRYWATNOŚŒCI
PROJEKT

Poprawa warunków technicznych oraz jakości życia mieszkańców budynków wielorodzinnych wybudowanych w przestarzałej technologii – część 2”

- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu:
1.950.206,97zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa:
936.149,38 zł

Beneficjent – Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” w Bartoszycach

PROJEKT WFOSIGW

Termomodernizacja

   | modyf:2014-02-22, 20:49 | 10457 odsłon
serwiszglossie

            UCHWAŁA NR   1 / 1 / 09                

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Bartoszycach

z dnia 07.11.2009 r. w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2007 rok

 

Na podstawie § 64 pkt 4 oraz § 96 ust. 5 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

  

§ 1 

Nadwyżkę bilansową netto za rok 2007 stanowiącą sumę 223.661,25 zł (dwieście dwadzieścia trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden, 25/100 złotych) postanawia podzielić na: 

  1. fundusz zasobowy spółdzielni w kwocie 67.098,38 zł,
  2. pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem poszczególnych nieruchomości w zakresie obciążającym członków spółdzielni:

- kwotę 156.562,87 zł.

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

 

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Sekretarz Walnego Zgromadzenia        Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

            Stanisław Dubicki                                    Andrzej Kapusto

 Przewodniczący I części Walnego Zgromadzenia                                 Sekretarz I części Walnego zgromadzenia

 

               Edward Hańczuk                                     Włodzimierz Łunio

 Przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia                              Sekretarz II części Walnego zgromadzenia

 

                 Mirosław Maliniak                             Tadeusz Kondrat

 Przewodniczący III części Walnego Zgromadzenia                         Sekretarz III części Walnego zgromadzenia

 
do góry | modyf:2014-02-22, 20:49 | 10457 odsłon

Warning: readfile(/home/budowlani/ftp/nowa/konf/lang/pl/podstrony/1258456881/podmenu/1258456916/keywords.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/budowlani/ftp/nowa/srodek.php on line 900
Odsłony: 37170 :: Online: 5 :: | administracja