MENU
POLITYKA PRYWATNOŚŒCI
PROJEKT

Poprawa warunków technicznych oraz jakości życia mieszkańców budynków wielorodzinnych wybudowanych w przestarzałej technologii – część 2”

- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu:
1.950.206,97zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa:
936.149,38 zł

Beneficjent – Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” w Bartoszycach

PROJEKT WFOSIGW

Termomodernizacja

Uchwała Nr 9 / 09
   | modyf:2014-02-22, 20:49 | 13938 odsłon
serwiszglossie

UCHWAŁA NR 9/09 

 

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Bartoszycach

z dnia 27.06.2009 r. w sprawie uczestniczenia członków Spółdzielni w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzona przez Spółdzielnię.

  

Na podstawie art. 4 ust. 5 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2003, nr 119, poz. 1116 z późn.zm.), Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

  

§ 1

Postanawia się, że członkowie Spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia      Sekretarz Walnego Zgromadzenia

 

…………………………                        ……………………………..

            Stanisław Dubicki                                              Irena Szporka

Przewodniczący I Części Walnego Zgromadzenia                           Sekretarz I Części

                                                                                                           Walnego Zgromadzenia

 

……………………….......                           ……………………………

            Edward Hańczuk                                         Bożena Kwiatkowska

Przewodniczący II Części Walnego Zgromadzenia                          Sekretarz II Części

                                                                                                            Walnego Zgromadzenia

 

……………………………                           …………………………….

Mirosław Maliniak                                         Wanda Chorążewicz

Przewodniczący III Części Walnego Zgromadzenia                          Sekretarz III Części

                                                                                                               Walnego Zgromadzenia
do góry | modyf:2014-02-22, 20:49 | 13938 odsłon

Warning: readfile(/home/budowlani/ftp/nowa/konf/lang/pl/podstrony/1249027197/podmenu/1249027623/keywords.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/budowlani/ftp/nowa/srodek.php on line 900
Odsłony: 37577 :: Online: 3 :: | administracja