MENU
POLITYKA PRYWATNOŚŒCI
PROJEKT

Poprawa warunków technicznych oraz jakości życia mieszkańców budynków wielorodzinnych wybudowanych w przestarzałej technologii – część 2”

- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu:
1.950.206,97zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa:
936.149,38 zł

Beneficjent – Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” w Bartoszycach

PROJEKT WFOSIGW

Termomodernizacja

   | modyf:2014-02-22, 20:49 | 10404 odsłon
serwiszglossie

UCHWAŁA NR 6/09 

 

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Bartoszycach

z dnia 27.06.2009 r.

w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej

w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

  

Na podstawie § 64 pkt 9 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Bartoszycach, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Odmawia się uchylenia uchwały nr 10/09 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Bartoszycach z dnia 07.05.2009 r. w sprawie wykluczenia Pani Eugenii Ozimkiewicz ze Spółdzielni.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia                               Sekretarz Walnego Zgromadzenia

 

 

                 Stanisław Dubicki                                                            Irena Szporka

Przewodniczący I Części Walnego Zgromadzenia             Sekretarz  I części Walnego Zgromadzenia

 

 

                  Edward Hańczuk                                                     Bożena Kwiatkowska

Przewodniczący II Części Walnego Zgromadzenia             Sekretarz II Części Walnego Zgromadzenia

 

 

    Mirosław Maliniak                                                      Wanda Chorążewicz

Przewodniczący III Części Walnego Zgromadzenia              Sekretarz III Części Walnego Zgromadzenia
do góry | modyf:2014-02-22, 20:49 | 10404 odsłon

Warning: readfile(/home/budowlani/ftp/nowa/konf/lang/pl/podstrony/1249027197/podmenu/1249027557/keywords.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/budowlani/ftp/nowa/srodek.php on line 900
Odsłony: 37181 :: Online: 4 :: | administracja