MENU
POLITYKA PRYWATNOŚŒCI
PROJEKT

Poprawa warunków technicznych oraz jakości życia mieszkańców budynków wielorodzinnych wybudowanych w przestarzałej technologii – część 2”

- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu:
1.950.206,97zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa:
936.149,38 zł

Beneficjent – Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” w Bartoszycach

PROJEKT WFOSIGW

Termomodernizacja

   | modyf:2014-02-22, 20:49 | 11090 odsłon
serwiszglossie

            UCHWAŁA NR  5/09    

 

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Bartoszycach

z dnia 27.06 2009 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków zawartych w liście polustracyjnym.

 

Na podstawie § 64 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Bartoszycach, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

  

§ 1

Przyjmuje się do realizacji wnioski zawarte w liście polustracyjnym Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 11.02.2009 r.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia                               Sekretarz Walnego Zgromadzenia

 

 

                 Stanisław Dubicki                                                            Irena Szporka

Przewodniczący I Części Walnego Zgromadzenia             Sekretarz  I części Walnego Zgromadzenia

 

 

                  Edward Hańczuk                                                     Bożena Kwiatkowska

Przewodniczący II Części Walnego Zgromadzenia             Sekretarz II Części Walnego Zgromadzenia

 

 

    Mirosław Maliniak                                                      Wanda Chorążewicz

Przewodniczący III Części Walnego Zgromadzenia              Sekretarz III Części Walnego Zgromadzenia
do góry | modyf:2014-02-22, 20:49 | 11090 odsłon

Warning: readfile(/home/budowlani/ftp/nowa/konf/lang/pl/podstrony/1249027197/podmenu/1249027530/keywords.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/budowlani/ftp/nowa/srodek.php on line 900
Odsłony: 37138 :: Online: 3 :: | administracja