MENU
POLITYKA PRYWATNOŚŒCI
PROJEKT

Poprawa warunków technicznych oraz jakości życia mieszkańców budynków wielorodzinnych wybudowanych w przestarzałej technologii – część 2”

- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu:
1.950.206,97zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa:
936.149,38 zł

Beneficjent – Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” w Bartoszycach

PROJEKT WFOSIGW

Termomodernizacja

   | modyf:2014-02-22, 20:49 | 12212 odsłon
serwiszglossie

UCHWAŁA Nr 2/2008

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" w Bartoszycach w sprawie zmian w Regulaminie tworzenia i wydatkowania funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" w Bartoszycach (protokół R.N. Nr 10/15/2007 z dnia 12.12.2007 r.).

§1

W Regulaminie tworzenia i wydatkowania funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" w Bartoszycach wprowadza się następujące zmiany:

   1. W § 2 dodaje się pkt 2 "Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy w ciężar kosztów gospodarki zasobami  

       mieszkaniowymi z podziałem na:

            1) fundusz remontowy nieruchomości podstawowych,

            2) fundusz remontowy na mienie wspólne,

            3) Fundusz remontowy na mienie ogólne".

   2. w § 4 ust. 1 pkt 5 skreśla się słowa "...odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat za używanie lokali,".

   3. w § 4 ust. 1 pkt 6 skreśla się.

   4. w § 4 ust. 1 pkt 7 skreśla się.

   5. w § 4 ust. 1 pkt 8 skreśla się.

   6. w § 5 ust. 1 pkt 7 skreśla się.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2008 r.

 

                                       Przewodniczący Rady Nadzorczej S.M.         

 

                                                           Jerzy Smukowski

 

Prot. Nr 1/2008 R.N.

z dnia 16.01.2008 r.  

 
do góry | modyf:2014-02-22, 20:49 | 12212 odsłon

Warning: readfile(/home/budowlani/ftp/nowa/konf/lang/pl/podstrony/1209538360/podmenu/1210074664/keywords.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/budowlani/ftp/nowa/srodek.php on line 900
Odsłony: 37160 :: Online: 5 :: | administracja