MENU
POLITYKA PRYWATNOŚŒCI
PROJEKT

Poprawa warunków technicznych oraz jakości życia mieszkańców budynków wielorodzinnych wybudowanych w przestarzałej technologii – część 2”

- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu:
1.950.206,97zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa:
936.149,38 zł

Beneficjent – Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” w Bartoszycach

PROJEKT WFOSIGW

Termomodernizacja

informacje ogólne
   | modyf:2014-02-28, 10:10 | 15689 odsłon
serwiszglossie

Spółdzielnia Mieszkaniowa "BUDOWLANI" w Bartoszycach została założona  w dniu 29 kwietnia 1961 r.  Działa na terenie miasta Bartoszyce, Górowa Iławeckiego, Sępopola i prowadzi działalność eksploatacyjną, remontowo-konserwacyjną i inwestycyjną.  

Na 31.12.2010 r. powierzchnia zasobów będących w administracji Spółdzielni to:

1. 123 budynki mieszkalne z 4.214 lokalami o powierzchni 201.878,37m, z 

    czego 1.761 lokali stanowiły odrębną własność.

2. 330 garaży o powierzchni 5.545,38 m2, z czego 13 garaży to odrębna

    własność.

3. Powierzchnia lokali użytkowych 11756,20 m2

   a. 2 lokale użtkowe o pow.     884,33 m

   b. lokale zajęte na potrzeby własne o pow. 1.510,13 m2

Powierzchnia gruntów zajmowana przez Spółdzielnię będących w wieczystym użytkowaniu na 31.12.2010 roku wynosiła 82.872 m2, grunty własne stanowiły 178.390 m2.

Spółdzielnia w ubiegłym roku zawarła 165 umów w formie aktów notariwlnych przeniesienia praw lokatorskich i własnościowych w odrębną własność.
do góry | modyf:2014-02-28, 10:10 | 15689 odsłon
Odsłony: 37600 :: Online: 2 :: | administracja